Tagarchief: BIN

Aantal diefstallen neemt toe, vooral in handelszaken!

Inbraken
Op 3 februari werd ingebroken in een handelspand aan het Spijker in Essen. Uit het pand, wat men nog aan het verbouwen is, werd werkmateriaal ontvreemd. Deze inbraak moet tijdens de voorafgaande nacht gebeurd zijn.
Op 4 februari werd een inbraak gemeld in Essen Horendonk, daar werd een volière opengebroken en werden vogels gestolen.
Op 8 februari werd een inbraak vastgesteld in de welzijnswinkel aan de Kerkstraat. Daar werd tussen 12:00 op 7/2 en 11:30 op 8/2 het raam van de inkomdeur stukgeslagen om zo het pand te betreden.

BINs opgestart

Verder werden er afgelopen weekend diverse BINs opgestart vanwege verdachte situaties.
BIN Statie werd een eerste maal opgestart op zaterdag 7 februari om 19:50. Een alert persoon zag een man met een zwarte muts over het poortje van de buurvrouw kijken. De buurvrouw was op dat moment niet aanwezig. Toen hij naar de verdachte riep, zette deze het op een lopen.
Later op de avond, om 21:02 werd BIN-Statie opnieuw opgestart. In de Kerkstraat had een alerte buur een man van ongeveer 30 jaar oud, drager van een zwarte jas, witte sportschoenen en een stoppelbaard, over de afsluiting zien springen. Hij had ook gezien dat de garagebox van de buurvrouw openstond. Dit alles kon wijzen op een inbraak. De politie kon even later een persoon identificeren maar uit het onderzoek bleek dat het niet over de verdachte ging. Mogelijk kunnen deze twee verdachte situaties toch aan elkaar gelinkt worden.
Op 8 februari werden omstreeks 22:15 in Essen drie BINs opgestart: BIN Statie, BIN Kammenstraat en omgeving en BIN Heikant-Noord. Een buur zag op de oprit van een leegstaand pand in de Hemelrijklaan een grote witte camionette staan. Tevens zag hij het schijnen van een zaklamp. In het totaal zouden vijf personen gezien zijn die allen de vlucht konden nemen.
Het onderzoek in deze zaak wordt door de politie verder gezet.

Tips
Blijf alert en volg onderstaande tips:
– Sluit tijdens uw afwezigheid, ook al is dit maar even, alles goed af. Sluit de toegangsdeuren af met het nachtslot en zorg er voor dat alle ramen goed gesloten zijn. Denk er steeds aan dat diefstallen niet alleen ’s nachts gebeuren!!
– Verwittig steeds en onmiddellijk de politie wanneer u verdachte situaties opmerkt.
– Doe beroep op de dienst “diefstalpreventieadvies” van de politie. Dit kan ook voor handelspanden. U vindt hierover alle info op de website www.pzgrens.be. Deze dienst wordt u gratis aangeboden !
– Vraag afwezigheidstoezicht aan wanneer u voor een periode afwezig bent, dit kunt u doen zowel op de politie burelen als via bovengenoemde website.
– Wanneer u schrikverlichting plaatst en u hebt hiertoe de mogelijkheden, probeer dan te voorkomen dat de bedrading zichtbaar is zodat dat ze niet vlot kan doorgeknipt worden.

Bron: PZ Grens

Al 574 Vlaamse buurten houden zelf oogje in het zeil

Vlamingen, en vooral Antwerpenaren, maken zich ernstige zorgen over hun veiligheid. Dat blijkt uit cijfers over het aantal buurtinformatienetwerken (BINs). Op 1 januari van dit jaar waren er exact 574 in Vlaanderen, een verdubbeling tegenover 2007, met alles samen een kleine 45.000 leden.
Wallonië en Brussel – nochtans ook geplaagd door inbraken en diefstallen – tellen dan weer amper 37 BINs. “Daar hebben ze schrik om dieven te verklikken”, zegt een politiebron.

Begin 2007 waren er 359 in ons land, waarvan ongeveer 95% in Vlaanderen. En het aantal blijft toenemen. Intussen zijn er in het hele land 611. Daarvan zijn er slechts 36 opgericht in Wallonië en 1 in Brussel – meer bepaald in Ganshoren, met in totaal 320 leden. In Vlaanderen zijn maar liefst 44.680 particulieren en handelaars aangesloten.

Bron: HLN

Word lid van BIN Heikant – zuid!

Beste bewoners van Heikant-zuid,

Zoals afgesproken op de oprichtingsvergadering van 21.02.2013, krijgt u de mogelijkheid om tot lidmaatschap over te gaan. Indien u meer wilt doen, is het ook mogelijk om straatverantwoordelijke (aanspreekpunt voor een straat) te worden.

Bezorg het inschrijfstrookje wat u in uw bus heeft gekregen getekend en ingevuld terug op het genoemde adres.

U schrijft het geld over en vanaf het moment dat het geld op de rekening van BIN Heikant-zuid staat, worden uw gegevens in het BIN bestand gebracht en na de verwerking hiervan bent u lid. Vervolgens bezorgt men u de gegevens van de straatverantwoordelijke en een sticker die zichtbaar dient gekleefd te worden aan voordeur, brievenbus of raam. Zo geeft u aan BIN lid te zijn. Tevens ontvangt u dan het huishoudelijk reglement. Ieder lid wordt geacht het reglement gelezen te hebben.

U zult vanaf dan ook de BIN berichten en BIN Flashes ontvangen. En eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd voor de algemene vergadering. De straatverantwoordelijken komen regelmatig bijeen met het bestuur.

– Een BIN bericht is een gesproken boodschap die CICANT verspreidt naar het door u opgegeven telefoon- of gsm-nummer. Dit gebeurt als er iets verdachts in uw omgeving is opgemerkt dat ernstig genoeg is om mee te delen.
– Een BIN Flash is een preventief bericht dat per e-mail verspreid wordt door de coördinator van BIN Heikant-zuid. Deze e-mails zijn niet dringend, maar wel informatief en komen van de politie.

Als er nog vragen zijn kunt u mailen naar het genoemde adres van het briefje of spreek uw straatverantwoordelijke aan.

Politie zet hondenbaasjes in als tipgevers

Vandaag bericht Het Nieuwsblad over het inzetten van hondenbaasjes als tipgevers voor de politie in de omgeving Zandhoven / Ranst.

‘Welke traditionele politietechnieken we ook uitproberen, we krijgen het aantal inbraken niet naar beneden’, geeft hoofdcommissaris Paul Neefs, Directeur-Coördinator van de Antwerpse federale politie, grif toe.

Daarom start de politie donderdag een experiment in de twee kleine maar veelgeplaagde gemeenten Ranst en Zandhoven. Paul Neefs: ‘De focus ligt niet langer op het verhogen van de ophelderingsgraad. Ons enige doel is het aantal woninginbraken op korte termijn drastisch te verminderen, maar nu vooral door preventief te handelen.’

Het onveiligheidsgevoel van de dader

Het proefproject gaat nog een stap verder en wil geëngageerde burgers een opleiding geven. ‘Daarin zullen we die vrijwilligers leren wat waar verdacht is en wanneer. Niet hoe inbrekers er uitzien, wél hoe vreemde situaties in te schatten. Niemand kan dat beter dan wie in die wijk woont en leeft.’

‘We willen geïnteresseerde wijkbewoners niet alleen aansporen om meer zaken te signaleren aan de politie. Ze kunnen ook pro-actief optreden. Als bijvoorbeeld een auto een tijdje traag door een woonwijk toert, kan een bewoner op die persoon afstappen met de vriendelijke vraag of hij kan helpen. Komt er geen goede uitleg of spreekt die persoon een vreemde taal, dan wordt dat best meteen gemeld aan de politie. De kans is overigens groot dat een verdachte zich na zo’n gesprekje begluurd zal voelen en zich snel uit de voeten zal maken om nooit meer terug te keren. Niet de bewoners maar de daders moeten een groter onveiligheidsgevoel krijgen.’

‘Veel nutteloos werk’

Het nieuwe plan van de Antwerpse federale politie sluit naadloos aan bij de recente oproep van de Antwerpse procureur des Konings Herman Dams aan alle burgers ‘om de politie te bellen als je een vreemde nummerplaat ziet’.

In de eigen beroepskringen worden alvast enkele bedenkingen geformuleerd over het nieuwe experiment van de Antwerpse politie.

Gert Cockx van de politievakbond NSPV: ‘Zo nieuw vind ik het helemaal niet. Mij lijkt het veeleer een opwarming van de wat weggedeemsterde buurt­informatienetwerken (BIN). Een BIN-bis als het ware. Maar die hadden tenminste nog een structuur.’

Lees hier het volledige artikel op Het Nieuwsblad.

BIN Hoek: 39ste BIN in de Politiezone Grens

BIN Hoek: 39ste BIN in de Politiezone Grens

bin-logoOp 7/1/2013 werd het protocol ondertekend voor het opstarten van BIN Hoek.  Zo is de 39ste BIN van onze politiezone een feit.  BIN-Hoek omvat bijna het ganse gebied van de wijk Essen-Hoek. Ook de straten Groenendries en Achterstehoevestraat horen bij deze BIN.  

Er zijn nog plannen voor het oprichten van 2 BIN’s in onze politiezone, namelijk: BIN Bosduin (wijk Gooreind) en BIN Heikant (Essen).  Hopelijk daarover binnenkort meer nieuws.

bron: PZGrens http://www.pzgrens.be/home/nieuws/bin

BIN Heikant

In verband met de oprichting van BIN Heikant gaat aanstaande woensdag 9 januari een groepje bewoners in gesprek met de burgemeester en politie. In de weken erna zal een grote bijeenkomst worden gepland, waarover de bewoners van Heikant zullen worden geinformeerd en naar toe kunnen gaan. Met wat geluk kan de BIN Heikant binnen afzienbare tijd een feit zijn.

Aansluiten bij BIN Heikant?

Beste,
Ik hoor nu pas van jullie website en vind dit naast de BIN die in oprichting is voor Heikant een geweldig initiatief. Er werd ook bij ons ingebroken.
Nog een vraagje: hoe kan ik als bewoner van Heikant mij aansluiten bij de BIN Heikant?