Gemeentes kunnen extra agenten kopen

Eén agent opleiden kost lokale politiezones € 40.000,-

Zaterdag 23 maart 2013

Door de maatregel moeten kleine gemeentes nu makkelijker nieuwe agenten kunnen vinden.

Ons land zal dit jaar 1.500 nieuwe politiemensen aanwerven, die grotendeels voor de lokale politiezones bestemd zijn. Gemeentes die er toch niet in slagen om daaruit agenten aan te trekken, zullen om extra mensen kunnen vragen. Maar dan zullen ze wel zelf de kosten van hun opleiding moeten betalen.

De politiescholen starten vandaag met een nationale wervingscampagne. Van de naar verwacht 12.000 kandidaten moeten, na een strenge selectie­­-procedure en een opleiding in een politieschool, uiteindelijk 1.500 nieuwe agenten overblijven. Die opleiding is overigens hervormd: ze zal voor het eerst anderhalf jaar duren, in plaats van één jaar.

Van de afgestudeerde agenten zullen er 1.400 mensen doorstromen naar de lokale politie. Toch worden niet alle vacatures altijd ingevuld. In de kleinere, landelijke gemeentes is tot 15 procent van de politiezones niet compleet – gewoonweg omdat niemand er wil werken. Er waren al eerder initiatieven om dat probleem te verhelpen. Wie aangeeft dat hij in een onderbemande zone wil gaan werken, mag bijvoorbeeld eerder met zijn opleiding starten.

Maar nu krijgen politiezones die geen kandidaten kunnen aantrekken de kans om extra agenten aan te werven. Als ze bereid zijn om de kosten van de opleiding te dragen. Ter verduidelijking: het kost 40.000 euro om één iemand tot agent om te scholen.

‘Daarmee willen we ingaan op de vraag van vooral Vlaamse politiezones’, zegt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). ‘Een zone die niet genoeg mensen kan aantrekken uit de wervingsgroep, bijvoorbeeld omdat het om een afgelegen dorpje gaat, krijgt nu de kans om zelf personeel te vinden.’

Extra inkomsten

Milquet verschuift daarmee de verantwoordelijkheid voor een deel naar het lokale niveau: als een dorp niet voldoende agenten heeft, is het zijn eigen schuld.

‘Maar de zones krijgen in de toekomst extra inkomsten’, zegt Milquet. ‘Zo wordt onderzocht of de organisatoren van bijvoorbeeld wielerwedstrijden in de toekomst zullen moeten betalen voor de steun van de politie. Dat geld kan de politie in rekrutering stoppen.’

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is in principe niet tegen het idee gekant. ‘Het kan soelaas bieden om gaten op te vullen’, zegt Koen Van Heddeghem. ‘Maar we moeten opletten dat het idee niet omgedraaid wordt, en dat de gemeentes uiteindelijk voor elke agent zullen moeten betalen.’

Bron: Nieuwsblad
Auteur: Cedric Lagast