Gemeentelijke toelage voor inbraakbeveiliging

De gemeente Essen kent een gemeentelijke toelage toe voor inbraakbeveiliging. Het gaat om technopreventie maatregelen.
Wie zijn of haar huis, jeugd- of sportlokaal beveiligt tegen inbraken, kan – na het doorlopen van een procedure en enkel en alleen na advies van de politie – achteraf rekenen op een premie van het gemeentebestuur. De subsidie kan oplopen tot 250 euro.
Handelspanden komen alleen in aanmerking als ze deels bewoond zijn en enkel voor anti-inbraakmaatregelen in het bewoonde gedeelte. Nieuwe woningen of nieuwe jeugd- en sportlokalen, vergund na 1 januari 2002 komen niet in aanmerking.
De toelage is ook niet bedoeld voor de installatie van elektronische alarmsystemen. Het gaat vooral om stevigere sloten, afsluitsystemen, traliewerken en dergelijke.
De aanvraag is dus aan een strikte procedure verbonden. Werken die reeds zijn uitgevoerd, komen niet meer in aanmerking. De focus ligt op het preventieadvies.

Meer info over het preventieadvies kan u vinden op onze website: Aanvragen Techno preventief Advies

Info gemeente Essen: financien@essen.be of 03.670.01.35