Preventief Techno-advies aanvragen: Laat een controle op uw woning doen!

Politie Zone Grens biedt de mogelijkheid om op afspraak een techno-preventief advies uit te geven m.b.t. de inbraakbeveiliging van uw woning.

Inhoud:

Voorwaarden

Na het bezoek ontvangt u een advies. U heeft dan 6 maanden de tijd om de werken van dit advies uit te voeren. Afhankelijk van het K.I. ontvangt u een gemeentelijke toelage terug van maximaal 250 euro.
De premie geldt op woningen van voor 1 januari 2002. De belangrijkste voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zijn:

  • De genomen beveiligingsmaatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de hele woning of beroepslokaal en moeten het risico op inbraak voor de hele woning of beroepslokaal verkleinen;
  • De genomen beveiligingsmaatregelen moeten voldoen aan de minimale voorwaarden die de adviseur inbraakpreventie tijdens zijn beveiligingsadvies formuleert;
  • De genomen beveiligingsmaatregelen moeten door de adviseur inbraakpreventie worden goedgekeurd.

Hoe hoog is de toelage?

De beveiligingspremie bedraagt 25% van het nettobedrag van de aankoop- en installatiekosten van de beveiligingswerken met een maximum van 250 euro per particuliere woning of beroepslokaal. Alarmsystemen en camerabewakingssystemen komen voor particulieren niet in aanmerking.

Meer informatie hierover in het aanvraagformulier “Gemeentelijke toelage voor inbraakbeveiliging” verkrijgbaar bij uw gemeente.

Aanvraagformulier

Klik hieronder om een blanco aanvraagformulier af te drukken en bezorg dit ingevuld aan de politie diensten, eventueel via fax 03/620.29.39, of email info@pzgrens.be
Downmload formulier Technopreventief advies (PDF)
Wacht niet te lang en vraag het advies vandaag nog aan!

Wat bevat het advies?

In het beveiligingsadvies wordt aandacht geschonken aan 3 soorten maatregelen:

Organisatorische maatregelen

Dit zijn maatregelen die je makkelijk zelf kan toepassen. Het zijn de “goede gewoontes”. Ze zijn goedkoop en zo eenvoudig dat veel mensen ze vaak over het hoofd zien. Niettemin vormen ze de basis van elk beveiligingsplan. Voorbeelden zijn:

  • Sluit buitendeuren en ramen steeds met de sleutels af, als mogelijk op het nachtslot.
  • Vermijd een overvolle brievenbus.
  • Geen sleutels onder een bloempot of in de brievenbus.
  • Maak goede afspraken wie ramen en deuren sluit.
  • U sluit ook beter de binnendeuren niet als u afwezig bent want dit kan enkel de schade verhogen.

Een bepaalde discipline navolgen en routine zijn de basis voor het beveiligen van uw huis.

Bouwkundige en/of mechanische maatregelen

Het gaat hier om de fysische voorzieningen zoals degelijke en aangepaste sloten voor ramen en deuren of veiligheidsdeuren. Dit zijn alle technische ingrepen die deuren, ramen, garagepoorten, koepels, kelderroosters verstevigen en de weerstand ervan verhogen. Ze zorgen ervoor dat de inbraak(poging) wordt bemoeilijkt. Voorbeelden zijn: plaatsen van bijkomende sloten op deuren en ramen, plaatsen van een veiligheidsbeslag, plaatsen van veiligheidsbeglazing en veiligheidsdeuren.

Elektronische maatregelen

Deze maatregelen vormen de laatste stap in het beveiligingsplan. Ze zijn complementair aan de twee voorgaande categorieën. Hun meerwaarde schuilt in het ontradende en alarmerende effect. Voorbeelden zijn: een alarmsysteem, bewakingscamera’s. Dit zijn de prijzigste maatregelen, het is dus van belang dat eerst de voorgaande maatregelen worden genomen. Alarminstallaties en alarmsystemen zijn erg populair, ze leveren dan ook prachtig werk en zijn eenvoudig te bedienen. Er wordt meteen een melding gegeven wanneer een persoon ongewenst is binnengedrongen in uw woning, hierdoor hebt u een veilig gevoel wanneer u slaapt.
Let op: Voor alarminstallaties die een melding naar buiten doen gelden wettelijke voorschriften. Voor de voorwaarden van alarminstallaties en registratie bij de politie, zie onze pagina over huisbeveiliging.

teruggave belasting

Niet alleen de gemeente zorgt voor een premie, maar indirect ook de belgische belastingen: een aantal verbeteringen is aftrekbaar van de belastingen, voor particulieren en zelfstandigen.

Links voor meer info

Tips op besafe.be
Federale Politie: Hoe denkt een inbreker?
Met dank aan Politie Zone Grens.