€ 750 Belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

Inhoud:


U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?

De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.

Hoeveel bedraagt deze maatregel?

Het is een fiscale maatregel. U kan 30 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in uw belastingen. Het geïndexeerde maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte 2014 – inkomsten 2013 – bedraagt € 750.

Hoe gebeurt de belastingaangifte?

Investeringen die u laat uitvoeren in 2013 en die u betaalt in 2013, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2014.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Inbraak:

– Specifiek inbraakwerend glas;
– Specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.
– Motor met anti-ophefsysteem voor elektrische garagepoorten
Kan voor slechts 15 % van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden voor de hier bedoelde belastingvermindering in plaats van de gebruikelijke 30 %.
– Gepantserde deuren
– Alarmsystemen
– Camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

Zijn dus uitgesloten: de uitgaven voor de levering en plaatsing van gevelelementen als dusdanig: deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken.

Brand:

– Waterblussers en poederblussers
– Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
– Deuren met brandweerstand van een half uur

Opgelet: Alarmsystemen moeten geïnstalleerd worden door een beveiligingsonderneming, erkend door de FOD Binnenlandse Zaken.

Meer info is gepubliceerd op belgium.be en besafe.be.