Registreer waardevolle voorwerpen

Het is raadzaam al uw waardevolle voorwerpen te registreren. Dit maakt het gemakkelijker een voorwerp als het uwe te identificeren wanneer de politie het na diefstal terugvindt.

Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van uw waardevolle voorwerpen en maak foto’s van uw juwelen. Het registratieformulier is verkrijgbaar op www.besafe.be (Save your numbers) in rubriek: Onze publicaties.
Voor de registratie van antiek, kunstvoorwerpen en juwelen is een specifiek registratieformulier voorzien (Save your pictures). Bewaar het ingevulde registratieformulier samen met uw aankoopfactuur, garantiebewijzen, handleiding en foto’s op een veilige plaats.

save your numbers registratieformulier waardevolle voorwerpen     save your pictures registratieformulier voor kuntswerken antiquiteiten en juwelen

Wat is hierbij belangrijk?

  • Noteer nauwkeurig de kenmerken en het serienummer van het voorwerp.
  • Wanneer er geen serienummer aanwezig is, raden we aan een eigen markering (bij voorkeur met uw rijksregisternummer) aan te brengen.
  • Neem eveneens foto’s.

bron: preventie lokale politie.be