Werkelijke inbraakcijfer ligt hoger

Zoals u kon zien, stond het aantal bij ons gemelde inbraken op vijfendertig. Echter, op de criminaliteitsbarometer van de politie, staat het cijfer al op zevenenveertig. Dit cijfer hanteren wij dus nu ook en toont dat het wederom erger is dan gedacht.
Hou uw ogen goed open en ziet u iets verdachts, meld dit dan meteen aan de politie! Denkt u bij iets: dit klopt niet, dan kunt u er ook van uit gaan dat het niet klopt. Essen telt ruim achttienduizend inwoners, dat zijn heel wat ogen en oren. Samen met de politie kunnen we een heel eind komen.
Blijf alert!