Tagarchief: BIN Heikant-noord

BIN Heikant-Noord in oprichting!

Buurt Informatie Netwerk

 

Nieuw BuurtInformatieNetwerk in Essen

 

Een BIN voor Heikant-Noord: een warme oproep

Buurtbewoners kunnen samenwerken met de politie om de veiligheid, leefbaarheid en samenhorigheid in hun wijk te verhogen. Zo’n samenwerking heet Buurtinformatienetwerk (BIN). In Essen zijn er momenteel al 10 BINs actief. In Heikant-Noord zijn er plannen voor een elfde netwerk.

Alerte bewoner

Een buurtinformatienetwerk zorgt voor meer veiligheid en heeft tot doel bewoners zo snel en zo goed mogelijk te informeren, alert te houden en hierdoor zo veel mogelijk overlast (inbraken, …) te vermijden. De belangrijkste kerntaken van een BIN zijn het melden van criminaliteit bij de politie, communiceren en alarmeren van de buurt (o.a. via een telefoonnetwerk), een platform creëren waar ervaringen met criminaliteit aan bod kunnen komen en tips en tricks delen met andere wijken en de politie.

Heikant-Noord

Ook de mensen die in Heikant-Noord wonen, ontvingen een brief met daarin een warme oproep om in hun buurt een BIN netwerk op te starten.
Heikant-Noord omvat de Heikantstraat, Maststraat, Elzendreef, Beukendreef, Hendrik Consciencelaan, Moerkantsebaan vanaf de spoorlijn tot aan de Spillebeek, Vossenboslaan, Hemelrijk, Epicealaan, Dennenlaan, Nieuw Hoef, Smoutebos, Heikantlaan en Krinkelsbos, net als het domein Hemelrijk, het sportpark, de Kiekenhoeve en het Karrenmuseum.

Infovergadering

Woon je in Heikant-Noord en vind je veiligheid belangrijk? Zet dan mee je schouders onder de nieuwe BIN en geef je op bij Trijn Boomsma of Anita Schenk-Nelen (zie onderstaande gegevens). Half september wordt er voor de bewoners van Heikant-Noord een informatievergadering georganiseerd (datum en plaats nog mede te delen). In deze algemene vergadering geven de politie en een BIN-ervaringsdeskundige meer uitleg en beantwoorden alle mogelijke vragen.

BIN is win-win

Mede-initiatiefnemer BIN Heikant-Noord, Anita Schenk-Nelen:

‘De oprichting van de BIN Heikant–Noord is een antwoord op de inbrakenplaag die Essen rond de jaarwisseling teisterde. Onze wijk was toen duidelijk ‘in trek’. De efficiënte werking en resultaten van andere buurtinformatienetwerken in Essen zijn een extra stimulans. Een BIN is een win-win: niet alleen verhogen we de veiligheid in de buurt, we zorgen tevens voor een hechter contact tussen alle buren.’

Meer info?

Trijn Boomsma, Elzendreef 10, Essen
Anita Schenk-Nelen, Hendrik Consciencelaan 7, 03 667 6275
binheikantnoord@gmail.com en www.binheikant.info

 

Bron: Info-Essen