Oprichtingsvergadering BIN Heikant-zuid

U heeft er eerder al over kunnen lezen op onze website. Enkele bewoners van Heikant-zuid vonden het tijd om actie te ondernemen, zodat in samenwerking met de politie er misschien voor gezorgd kan worden dat de inbraken afnemen. Zij willen daarom een BIN Heikant-zuid oprichten.

BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk. Een netwerk van bewoners die geinformeerd worden als er verdachte feiten gebeuren in de omgeving.

Concreet betekent dit dat een bewoner die verdachte feiten opmerkt, gaande van inbraak tot verdachte voertuigen of personen, de politie hiervan op de hoogte brengt via het noodnummer 101. De politie zal op haar beurt de noodzaak afwegen en indien nodig het BIN in werking stellen zodat De BIN-leden op een zo kort mogelijke tijd hierover geinformeerd kunnen worden.
Dit communicatiesysteem kan ook worden ingezet bij het opsporen van vermiste personen en bij rampen.

Een BIN kan alleen werken als er veel leden zijn! Daarom is er een oprichtingsvergadering op:

Donderdag 21 februari 2013, Parochiezaal, Heikantstraat om 20:00 uur.

Op deze avond zal de volledige werking nog eens toegelicht worden door de burgemeester en onze wijkagent. De politie geeft die avond tevens een presentatie over inbraakpreventie.

Die avond zal d.m.v. stemming het BIN bestuur worden samengesteld en er wordt een ledenwerving gedaan, zodat vanaf dat moment het protocol gestart kan worden voor een officiele BIN Heikant-zuid.

Als u ook de noodzaak van onze BIN inziet, kom dan naar de vergadering en luister daar naar de werking van andere BIN’s en waarom het zo belangrijk is!

Bewoners van Heikant-zuid hebben een brief in de bus gekregen met contactgegevens. Als er nog vragen zijn die niet kunnen wachten tot deze vergadering, mail of bel gerust.