‘De dieven vinden de Belgen naïef’

Vorig jaar waren er 75.412 woninginbraken en -inbraakpogingen, het hoogste aantal in jaren. In de eerste helft van dit jaar ging het om 36.106 gevallen. ‘We zijn gemakkelijke doelwitten’, zegt hoofdcommissaris Eddy De Raedt in De Standaard.
Bij de federale politie is de Dienst Bestrijding van de Criminaliteit tegen Goederen nagegaan wanneer precies de meeste inbrekers hun slag slaan. Dat is tussen zeven en elf uur ’s avonds op vrijdag en zaterdag, wanneer de slachtoffers op restaurant zijn, naar het oudercontact gaan of terugkeren van een kerstfeestje op het werk.

Hoofdcommissaris Eddy De Raedt werkt al twaalf jaar op woninginbraken door bendes en stelt vast dat het probleem de voorbije jaren alleen maar is gegroeid. De dienst van De Raedt telde 341 actieve bendes in ons land. Samen zijn ze goed voor een klein leger van zo’n 1.500 inbrekers; van 1.200 is de identiteit bekend.

De Ruyver vindt dat de Europese Commissie een ‘verpletterende verantwoordelijkheid’ draagt voor de inbrakengolf. ‘Toen de grenzen met Oost-Europa opengingen, is er geen enkele dam opgeworpen.’ ‘In Roemenië, Polen en Litouwen is de criminaliteit sterk gedaald’, zegt De Raedt. ‘Hun criminelen zitten hier. In hun ogen zijn de slachtoffers hier ontzettend naïef.’

Een veroordeling vinden de inbrekers geen ramp. ‘Hier een straf uitzitten is een berekend risico’, zegt De Ruyver. ‘De enige oplossing is de straf in het land van herkomst te laten uitzitten en hen te raken in hun vermogen.’

Bron:Nieuwsblad