Meer inbraken

De teller voor inbraken op onze site stond op vijfendertig, maar volgens de statistieken van PZ Grens hoort die dus op vijfenvijftig te staan. Dat zijn twintig inbraken meer, dat is veel. Bent u zich nog wel bewust van het inbraakgevaar dat altijd en eeuwig op de loer ligt? Er werd ons ook gemeld dat er in diverse schuren is ingebroken en dat er onder andere fietsen zijn gestolen.
Sluit u uw schuur altijd goed af? Vergeet niet dat daar ook vaak heel interessant inbrekersmateriaal ligt, ladders om te beginnen. Maar ook andere gereedschappen. Maak het ze zo moeilijk mogelijk en voorzie niet zelf in het benodigde gereedschap.