Een jaar inbraken-essen.be

1 jaar Inbraken-essen.be

1 jaar Inbraken-essen.be

Op drie januari is onze site alweer een jaar actief. Vanaf die datum tot en met 31 december zijn er 69 inbraken bij ons gemeld en hadden we bijna 93.000 paginahits. Dat is heel veel en we mogen daaruit concluderen dat onze website voorziet in een behoefte. Een behoefte aan het vinden van informatie en het kwijt kunnen van je verhaal.

We zijn ook blij met de waardering en vele complimenten die we mochten ontvangen. Maar wij hadden dit nooit alleen kunnen doen, dit hebben we samen met u, de bewoners van Essen, bereikt! Want u hebt ons geïnformeerd, verdachte zaken en inbraken gemeld. Samen met u hebben we de mensen kunnen attenderen op wat er speelt, hoe het wordt gedaan en welke technieken er worden gebruikt. Dit is allemaal zeer kostbare informatie waarvoor wij dankbaar zijn dat u dit hebt willen delen.

Als we kijken naar de hoeveelheid inbraken eind vorig, begin dit jaar, kunnen we spreken van een enorm verschil. Van diverse kanten hebben we mogen horen dat onze site daar toe heeft bijgedragen. Door te melden, te attenderen en daardoor mensen alerter te maken. Onze site heeft dus duidelijk een preventieve werking en daar hebben we het ook voor gedaan en we zijn dan ook meer dan blij dat we daarin zijn geslaagd!

Het normale gemiddelde van inbraken voor Essen is 75 per jaar. Het aantal van 69 wil niet zeggen dat de hoeveelheid inbraken onder het gemiddelde is gebleven, integendeel. Dit gaat puur om wat er bij ons gemeld is. Wij kunnen dan ook garanderen dat het totale aantal veel hoger ligt.

In het afgelopen jaar hebben wij heel veel verhalen gehoord, verhalen die synoniem staan aan ellende, angst en verdriet. Veel kostbare spullen zijn ontvreemd, afgepakt door tuig dat alleen aan de geldwaarde denkt en hun voeten afveegt aan de ellende die ze mensen aandoen. Dit soort mensen voegt niets toe aan onze maatschappij, ze zouden er daarom beter geen deel van uitmaken.
Per 1 januari zijn de grenzen voor Roemenen en Bulgaren open om vrij naar het westen te kunnen trekken. U weet net zo goed als wij, dat heel veel van deze ellende wordt veroorzaakt door Oost-Europeanen. Ook dat in Roemenië, Polen en Litouwen de criminaliteit sterk gedaald is, omdat hun criminelen hier zitten. Dit heeft niets met discriminatie of stigmatisering van een groep mensen te maken, het is een bewezen feit. Maar zij zijn natuurlijk niet de enige die zich schuldig maken aan deze laffe vergrijpen.

Zaak blijft dus om alert te blijven. Te allen tijde. Wij hopen ook dit jaar dat u ons op de hoogte houdt van wat er speelt en welke verdachte zaken u opmerkt. Iedere melding wordt zeer op prijs gesteld, tenslotte helpt u er alle bewoners van Essen mee!