Wat doet u best als er wordt ingebroken terwijl u thuis bent?

Al diverse malen vestigden wij de aandacht op het vroeger donker worden en de inbraken die weer toe beginnen te nemen. Hopelijk hebt u hier over nagedacht en uw maatregelen genomen om het tuig buiten uw veilige plek te houden: uw woning.
Maar stel dat er wordt ingebroken en u bent thuis, wat is dan de beste manier om te reageren?

Wanneer je thuis bent en je verdachte geluiden hoort dan volstaat het meestal het licht aan te steken of lawaai te maken om de inbreker op de vlucht te doen slaan. Hij heeft er immers geen enkel belang bij om herkend te worden .
Indien een confrontatie toch plaatsvindt :
 tracht kalm te blijven
 geef of doe wat gevraagd wordt
 vermijd een gevecht aan te gaan
 tracht de dader zo goed mogelijk te observeren om de politiediensten een degelijke beschrijving te kunnen geven
 tracht het vluchtmiddel en de vluchtrichting na te gaan
Verwittig daarna zo vlug mogelijk de politie en maak een lijst op van wat gestolen is (voeg hier foto’s van je meest kostbare voorwerpen aan toe). Licht ook je verzekeraar en je financiële instelling in.
Als je niet thuis was en bij je thuiskomst vaststelt dat er werd ingebroken, ga dan niet binnen maar verwittig van bij een buur de politie, laat alles onaangeroerd en wacht op hun komst.
En neem achteraf de nodige voorzorgsmaatregelen om een eventuele tweede inbraak of poging te vermijden. Het is immers zo dat een woning waar reeds werd ingebroken een groter risico loopt om een tweede keer ongewenst bezoek te krijgen dan een andere woning!

Bron: BeSafe